Leschte Freiden huet eis alljärlech Fréijoers AG stattfonnt, op der eisen ale Comité duerch d’Assemblée générale ofgeléist ginn ass. Doropshin ass deen neie Comité, sou wéi de Budget vum Joer 24/25 gestemmt ginn. Mir soen dem ale Comité ee grousse Merci a wënschen dem neie Comité vill Erfolleg vir dat kommend Joer. ❤️🤍🩵

Wei ëmmer soe mer eise Sponsoren ee grousse Merci: 🤝

TR Engineering, INCA, Schroeder et Associés, Beissel & Ruppert, Proximus, SECO, Paul Wurth, PWC, Goblet Lavandier & Associés Ingenieurs-conseils, A+P Kieffer, CFL, LSC Engineering Group, Spuerkeess, DuPont, MANGHINI, Best Ingenieurs Conseils, Creos, LALUX Assurances